ประกวดราคาจ้างเหมาครูชาวต่างประเทศ

Print
Category: ข่าวทั่วไป
Published Date Written by Super User

ด้วยโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาครูชาวต่างประเทศทำหน้าที่ปฏิบัติการสอนในโครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนด้านภาษาอังกฤษโดยมีรายละเอียดดังนี้
      1. ประกาศโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยเรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาครูชาวต่างประเทศปฏิบัติการสอนในโครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ด้านภาษาต่างประเทศ [รายละเอียด]
      2. เอกสารประกวดราคา เลขที่ 1/2556 ประกวดราคาจ้างเหมาครูชาวต่างประเทศตามประกาศโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย [รายละเอียด]

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ถนนวันลูกเสือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 Tel: 045612611 Fax: 045613088

Sunday the 21st. Custom text here. Best online poker sites - All rights reserved.
create gmail account gmail sign in www.gmail.com gmail sign in
Gmail sign up Gmail Sign in Control Mail Gmail Gmail Login Gmail Account New