porno izle
pornolar
yerli porno
sex filmleri
yerli seks hikayeleri
amatör liseliler
harika seks hikayeleri
parti pornolar
arabada seks
grup pornolar
ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน - www.skw.ac.th
Get Adobe Flash player

ดาวน์โหลด

 study banner

กลุ่มห้องเรียนพิเศษ

ข่าวสารชาว ศกว =>>

ประกาศข่าวสารโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

porn porno izle porno

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

 

ลำดับที่

ชื่อ สกุล

วุฒิ

ตำแหน่ง

ปีพ.ศ.ที่ดำรงตำแหน่ง

1

รองอำมาตย์ตรีระเบียบ

ปป.

ครูใหญ่

2455-2460

2

นายเยื้อน รัตนกสิกรณ์

ปป.

ครูใหญ่

2460-2463

3

ขุนอักษรการวิจิตร

ปป.

ครูใหญ่

2463-2467

4

นายสิน พูนสวัสดิ์

ปป.

ครูใหญ่

2467-2467

5

นายทิม ภูริพัฒน์

ปป.

ครูใหญ่

2467-2478

6

นายฟอง สิทธิธรรม

ปป.

ครูใหญ่

2478-2479

7

นายสิทธิ์ คำเลิศ

ปม.,นบส.

ครูใหญ่

2479-2483

8

นายภักดิ์ ฉวีสุข

ปม.

ครูใหญ่

2483-2486

9

นายวัน บุญญฤทธิ์

ปม.

ครูใหญ่

2486-2487

10

นายจินต์ รัตนสิน

ปม.

ครูใหญ่

2487-2490

11

นายโกสีย์ แก้วคูณ

ปม.

ครูใหญ่

2490-2494

12

นายสุข สุรไชย

ปป.,พอ.

ครูใหญ่

2494-2497

13

นายเชื่อม เจริญการ

พม.

ครูใหญ่

2497-2500

14

นายเต็มเดช เสน่หา

ปม.,ธบ.

ครูใหญ่

2500-2505

15

นายสำเริง นิลประดิษฐ์

ปม.,กศ.บ.

ครูใหญ่

2505-2511

16

นายพินิจ แอกทอง

ปม.,ธบ.

อาจารย์ใหญ่

2511-2518

17

นายโพธิ์ แสงอรัญ

พม.,กศ.บ.

ผู้อำนวยการ

2518-2523

18

นายประพันธ์ ไชยยนต์

พม.,กศ.บ.

ผู้อำนวยการ

2523-2525

19

นายสุทัศนื รัตนา

พม.,กศ.บ.

ผู้อำนวยการ

2525-2527

20

นายชูเกียรติ์ ลิขสิทธิ์

ปม.,กศ.บ.

ผู้อำนวยการ

2527-2532

21

นายทองสูรย์ ฉลวยศรี

กศ.บ.

ผู้อำนวยการ

2532-2535

22

นายสัมฤทธิ์ ศรีบูรณ์

กศ.บ,นบ.

ผู้อำนวยการ

2525-2540

23

นางสาวสมพร เทศะบำรุง

กศ.บ.,นบ.

ผู้อำนวยการ

2540-2547

24

นายสมบูรณ์ โพธิ์งาม

กศ.บ.,ศศ.ม,ศษ.ม

ผู้อำนวยการ

2547-2549

25

นายสถิตย์ ชนะชัย

กศ.บ,ศศ.บ,ศษ.บ

ผู้อำนวยการ

2549-2555

26

นายปริญญา ผาคํา

 

ผู้อำนวยการ

2555-ปัจจุบัน

 

 

 

 

Copyright © 2017. All Rights Reserved. 
          โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย   318 ถนน วันลูกเสือ  อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์:045 612 611                     

  ข่าวสารวิชาการ      Facebook SKW