porno izle
pornolar
yerli porno
sex filmleri
yerli seks hikayeleri
amatör liseliler
harika seks hikayeleri
parti pornolar
arabada seks
grup pornolar
เพลงประจำโรงเรียน - www.skw.ac.th
Get Adobe Flash player

ดาวน์โหลด

 study banner

กลุ่มห้องเรียนพิเศษ

ข่าวสารชาว ศกว =>>

ประกาศข่าวสารโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

porn porno izle porno

เพลงประจำโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

 

มาร์ชศรีสะเกษวิทยาลัย
คำร้อง/ทำนอง โดย นายวีระ ภิญญรัตน์

     ศรีสะเกษวิทยาลัย             เป็นสถานการศึกษาที่ยั่งยืนยง
เกียรติศักดิ์ศรีมีมั่นคง               พวกเราดำรงคงความศรัทธา
     ศรีสะเกษวิทยาลัย             เป็นสถานสั่งสอนเพิ่มพูนปัญญา
มุ่งอบรมให้คนสร้างความดี        และมีวินัยน้ำใจอดทน
     น้ำเงินเหลืองเรืองศักดิ์ศรี     พวกเราพร้อมยอมพลีเทอดทูนเกียรติไว้
ต่างพร้อมกันอวยชัย                ศรีสะเกษวิทยาลัยจงเจริญเทอญ

.......................................................................................

ศรีสะเกษวิทยาลัยที่รัก
คำร้อง/ทำนอง โดย นายวีระ ภิญญรัตน์


     ศรีสะเกษวิทยาลัยแห่งนี้              เราน้องพี่ได้ร่วมพากเพียรเล่าเรียนศึกษา
มุ่งปลูกฝ่งความดีมีวิชา                     เกิดสถาบันให้ยืนยง
     ศรีสะเกษวิทยาลัยแห่งนี้              เราน้องพี่ได้ร่วมศรัทธาสร้างสามัคคี
อยู่รวมกันฉันท์พี่น้องปรองดองมั่น        ร่วมสร้างสรรค์คุณงามความดี
     รักถิ่นที่เราได้อยู่ร่มเย็นสำราญ       แสนชื่นบานเจริญแข็งกล้าด้วยการศึกษา
สมเป็นแหล่งวิชาคู่พ้าเรืองรอง
     ศรีสะเกษวิทยาลัยแห่งนี้              เราน้องพี่ได้ร่วมศรัทธาสร้างสามัคคี
อยู่ร่วมกันฉันท์น้องพี่ปรองดองมั่น         ร่วมสร้างสรรค์คุณงามความดี

 

Copyright © 2017. All Rights Reserved. 
          โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย   318 ถนน วันลูกเสือ  อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์:045 612 611                     

  ข่าวสารวิชาการ      Facebook SKW