porno izle
pornolar
yerli porno
sex filmleri
yerli seks hikayeleri
amatör liseliler
harika seks hikayeleri
parti pornolar
arabada seks
grup pornolar
ปรัชญาของโรงเรียน - www.skw.ac.th
Get Adobe Flash player

ดาวน์โหลด

 study banner

กลุ่มห้องเรียนพิเศษ

ข่าวสารชาว ศกว =>>

ประกาศข่าวสารโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

porn porno izle porno

ปรัชญาของโรงเรียน

 

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย มีปรัชญาว่า “นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา”  แปลว่า “แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญาไม่มี” มีความหมายว่าความรู้เสมือนหนึ่งดวงประทีปที่จะส่องสว่างทางให้ชีวิตก้าวสู่ความสำเร็จ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยมุ่งสร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญา พร้อมที่จะเผชิญกับชีวิตในสภาพสังคมปัจจุบัน จะได้เป็นกำลังของชาติในอนาคต

Copyright © 2017. All Rights Reserved. 
          โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย   318 ถนน วันลูกเสือ  อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์:045 612 611                     

  ข่าวสารวิชาการ      Facebook SKW